Odszkodowania za błędy medyczne w UK

  • Krzysztof
  • 20 Lut 2017
  •   Możliwość komentowania Odszkodowania za błędy medyczne w UK została wyłączona

Utrata zdrowia nigdy nie jest pożądaną sytuacją, tym bardziej, jeśli jest spowodowana błędem.

To kwalifikuje się już jako tragedia, dlatego warto przynajmniej w małym stopniu odzyskać poniesione koszty oraz straty moralne.
Błąd medyczny odnosi się do kilku aspektów dbałości o pacjenta. Są to: błędna diagnoza, źle wykonane badania, niepoprawny przebieg leczenia albo porodu, zła porada lekarska, brak rekomendacji leczenia, niepowiadomienie o ewentualnej konieczności leczenia, operacji, zabiegów, podanie niewłaściwego lekarstwa. Dotyczy to zarówno lekarzy prowadzących, jak i personelu szpitalnego, który negatywnie oddziaływał na zdrowie lub życie pacjenta.

Po złożeniu wniosku o odszkodowanie można doczekać się rekompensaty jako: odszkodowania zdrowotnego, zwrotu kosztów lekarstw, rehabilitacji i leczenia, odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, zwrotu utraconych zarobków oraz renty.
Odszkodowanie za błąd medyczny zawsze jest trudną sprawą, dlatego konieczne jest wykorzystanie wiedzy specjalistów w dziedzinie medycyny oraz prawa medycznego. Sprawy te mają wiele aspektów, są złożone, dlatego zwykle nie kończą się szybko.

Procedura

Aby dostać odszkodowanie w UK za błędy w sztuce lekarskiej, trzeba jak najszybciej rozpocząć procedurę. Jeśli nie minęło trzy lata od momentu, kiedy klient dowiedział się o błędzie, można rozpocząć sprawę. Konieczne jest przekazanie historii choroby i całej dokumentacji medycznej, która zawiera potwierdzenie ewentualnego przewinienia. W drugiej kolejności pojawi się ekspert, który zapozna się ze sprawą i stwierdzi, czy faktycznie doszło do błędu medycznego. Od tej pory jednostka medyczna ma pół roku na odniesienie się do przedstawionych dokumentów.
Mimo że w UK opieka medyczna cieszy się raczej pozytywnymi opiniami, może się zdarzyć, że w sztuce lekarskiej zostaną popełnione błędy. Aby mieć gwarancję bezpieczeństwa w tym zakresie, dobrze jest znać swoje prawa i możliwości po ewentualnym popełnieniu przez lekarzy błędu.

Odszkodowanie zapewne nie wróci pełni zdrowia ani stałości psychicznej, ale będzie pomocą w przypadku koniecznego leczenia lub rehabilitacji.